Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La

http://dulich.sonla.gov.vn


Tàu lưu trú đủ điều kiện hoạt động lưu trú trên vịnh Hạ Long

Tàu lưu trú đủ điều kiện hoạt động lưu trú trên vịnh Hạ Long. Cập nhật đến ngày 13/9/2011.
                                         Tàu lưu trú đủ điều kiện hoạt động lưu trú trên vịnh Hạ Long
 
TT Doanh nghiệp Tên tầu Đăng ký Năm đóng Hệ số K K>2 và Dưới 7 tuổi
1 CTY TNHH TM DL KIM HẰNG Ánh Dương 3859 2005 3.48 v
2 Cty TNHH VCK Bài Thơ Bài Thơ 02 3898 2005 3.54 v
3 Cty TNHH VCK Bài Thơ Bài Thơ 04 3998 2005 3.54 v
4 Cty TNHH VCK Bài Thơ Bài Thơ 38 3239 2004 2.2 v
5 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sails 5536 2007 3.64 v
6 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 6258 2008 4.24 v
7 Cty TNHH Du thuyền Bhaya BHAYA 4555 2005 2.58 v
8 CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC Biển Ngọc 18 4528 2007 2.63 v
9 CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC Biển Ngọc 20 6758 2009 2.75 v
10 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Blue Paradise Cruises 4328 2005 2.58 v
11 Cty TNHH Hải Phong Calypso Cruiser 3015 2002/2007 2.58 v
12 CTY TNHH CÁNH BUỒM HL Cánh Buồm 09 3727 2005 2.58 v
13 Cty CP Du thuyền Đông Dương Công chúa 04 5563 2008 3.3 v
14 CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA Công Nghĩa 09 4337 2006 2.84 v
15 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long DOLPHIN 4992 2007 2.01 v
16 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Dragon Pearl Cruises 2918 2003/2009 2.94 v
17 CTY TNHH DL MINH QUANG ECLIPSE 01 6767 2010 2.19 v
18 Cty TNHH Phát triển DL Hạ Long Elizabeth Junk 3629 2004/2010 2.18 v
19 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Hạ Long - Green 4556 2006 2.58 v
20 Cty TNHH TM DL Du thuyền Hạ Long Hạ Long GINGER 0358 2006 5.3 v
21 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sail 5288 2007 6.08 v
22 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sail 6269 2008 2.01 v
23 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sails 3686 2005 3.14 v
24 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sails 18 6618 2010 3.14 v
25 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sails 99 5538 2007 3.5 v
26 CTY TNHH HẢI ÂU Hải Âu 29 3458 2004/2010 2.86 v
27 CTY TNHH HẢI ÂU Hải Âu 36 4158 2006 2.84 v
28 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Hải Long Dream 19 2071 2003/2007 2.12 v
29 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Hải Long Green 3825 2004 4.34 v
30 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 6259 2008 2.75 v
31 Cty TNHH Hải Phong Hải Phong 20 5789 2006 3.54 v
32 Cty TNHH 1TV TM&DL Thăng Long HL Dragon Cruise 3788 2006 2.63 v
33 Cty CP Du thuyền Đông Dương Hoàng Tử 5562 2008 2.3 v
34 Cty TNHH Hương Hải Indochina Sail 03 6398 2008 3.1 v
35 Cty TNHH Hương Hải Indochina Sails H.Hải 5239 2006 2.49 v
36 CTY TNHH TM DL KIM HẰNG Kim Hằng 3858 2005 3.48 v
37 DNTN Du lịch Vịnh Xanh Marguerite Junk 5861 2008 5.31 v
38 Chi nhánh Cty cho thuê tài chính I - QN Minh Hải 20 5769 2007 3.54 v
39 Cty CP Du thuyền Đông Dương Ngọc Rồng 01 6210 2010 2.81 v
40 Cty TNHH Hà Thắng Paloma 8388 2009 2.24 v
41 DNTN Thành Hưng Paloma 08 4869 2007 2.01 v
42 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Cruises 6999 2007 2.18 v
43 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Cruises 6888 2007 2.18 v
44 Cty CP Du thuyền Đông Dương Rồng Đỏ 5561 2007 5.06 v
45 Cty CP Du thuyền Đông Dương Rồng Đỏ 02 5564 2008 5.06 v
46 Cty TNHH ĐT PT sản xuất Hạ Long Syrena 02 5896 2007 2.18 v
47 Cty CP Hồng Phong Tùng Trang 19 5686 2007 2.88 v
48 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory 01 5888 2007 2.15 v
49 CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC Biển Ngọc 12 3697 2005 2.12 v
50 Cty TNHH Hương Hải Indochina Sails 6685 2010 2.22 v
51 Chi nhánh công ty ECCO - Quảng Ninh Lan Phương 02 5499 2006 2.27 v
52 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory 06 6998 2008 2.01 v
53 Cty TNHH Hương Hải Valentine 02 3247 2004 2.38 v
54 Cty TNHH TM và DV Du thuyền Hạ Long Hạ Long Violet 5897 2009 2.37 v
55 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Cruises 6688 2008 2.18 v
56 Cty TNHH Hương Hải Hương Hải 25 3366 2005 2.15 v
57 Cty TNHH Hương Hải Hương Hải 34 3259 2003/2007 2.15 v
58 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory 02 5999 2007 2.01 v
59 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory 04 5988 2007 2.01 v
60 Chi nhánh công ty TNHH Đường Xanh Hạ Long Travel 3838 2005 3.42 v
61 Cty Du thuyền Bảo Ngọc Emeraude 1266 2003 3.77 v
62 Cty TNHH TM và DV Du thuyền Hạ Long Hạ Long Jasmine 5228 2008 2.3 v
63 CTY TNHH HẢI ÂU Hải Âu 34 4005 2005/2011 2.75 v
64 CTY TNHH HẢI ÂU Hải Âu 30 3418 2003/2010 2.75 v
65 Cty CP Hồng Phong Tùng Trang 16 3266 2003/2010 2.88 v
66 CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA Công Nghĩa 04 2040 2003/2010 2.56 v
67 CTY TNHH HẢI ÂU Elegance Cruise 2395 2003/2009 2.34 v
68 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 6318 2008 3.07 v
69 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Yachts 6668 2009 2.64 v
70 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Yachts 6789 2009 2.54 v
71 Cty TNHH PT DL Hoà Bình Hòa Bình 38 5208 2009 2.01 v
72 Cty TNHH DL cảm xúc Hạ Long Emotion 4885 2008 2.29 v
73 Cty CP Dich vụ vịnh Hạ Long Nam An London 3989 2004 2.34 v
74 DNTN Thành Hưng Thành Hưng 09 3736 2005/2011 2.21 v
75 Cty TNHH Hương Hải Indochina Sails 02 5236 2007 2.34 v
76 DNTN Cường Thịnh Cường Thịnh 12 6309 2008/2011 2.65 v
77 DNTN Cường Thịnh Cường Thịnh 10 6308 2008/2011 2.65 v
78 Cty TNHH DL TM Bình Minh Sunrise 2287 2003/2009 2.53 v
79 Cty TNHH PT DL Hạ Long Phương Tín 10 3619 2004/2011 2.88 v
80 Cty TNHH Bái Tử Long - Hưng Nguyên Bái Tử Long 04 0389 2006 3.1 v
81 Cty TNHH Bái Tử Long - Hưng Nguyên White Dolphin 4896 2008 2.48 v
82 Cty CP Du thuyền Đông Dương Công chúa 01 5616 2007 3.3 v
83 Cty CP Du thuyền Đông Dương Công chúa 02 5626 2007 3.3 v
84 Cty CP Du thuyền Đông Dương Công chúa 03 5569 2007 3.3 v
85 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 5809 2008 2.36 v
86 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 4558 2006 2.07 v
87 Cty CP Hồng Phong Tùng Trang 15 8588 2009/2011 4.58 v
88 Cty TNHH DL&TM Ánh Dương I Ánh Dương 18 4589 2006 3.19 v
89 DNTN Thành Hưng Thành Hưng 18 4537 2007/2011 4.48 v
90 DNTN Thành Hưng HL Phoenix Cruiser 5825 2008 3.74 v
91 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory Star 8888 2008 2.5 v
92 CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA Phương Đông Hồng 8688 2010 2.36 v
93 Cty TNHH Hoa Phượng Đỏ Hoa Phượng 02 4239 2007/2011 2.31 v
94 Cty CP Du thuyền Đông Dương Hoàng Tử 02 6208 2008/2011 5.74 v
95 DNTN DL Thái Bình Dương II Classic Sail 3339 2004/2011 2.91 v
96 Cty TNHH DL&TM Ánh Dương I Ánh Dương 19 4689 2007/2011 2.07 v
97 Cty CP Du thuyền Đông Dương Hoàng Tử 03 6209 2008/2011 5.74 v
98 Cty TNHH Hải Phong Hải Phong 08 3006 2003/2011 2 v
99 CTY TNHH CÁNH BUỒM HL Cánh Buồm 08 2486 2007/2011 2.31 v
100 Cty TNHH Hương Hải Valentine 5958 2007/2011 2.21 v
101 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-03 6022 2010 5.24 v
102 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-13 6024 2010 5.24 v
103 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-12 6023 2010 5.24 v
104 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-21 6025 2010 5.24 v
105 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-02 6021 2010 5.24 v
106 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-01 6020 2010 5.24 v
 
                                                                                                                                                         Nguồn: halongtourism.com.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây