Tàu lưu trú đủ điều kiện hoạt động lưu trú trên vịnh Hạ Long

Thứ năm - 22/09/2011 21:50
Tàu lưu trú đủ điều kiện hoạt động lưu trú trên vịnh Hạ Long. Cập nhật đến ngày 13/9/2011.
                                         Tàu lưu trú đủ điều kiện hoạt động lưu trú trên vịnh Hạ Long
 
TT Doanh nghiệp Tên tầu Đăng ký Năm đóng Hệ số K K>2 và Dưới 7 tuổi
1 CTY TNHH TM DL KIM HẰNG Ánh Dương 3859 2005 3.48 v
2 Cty TNHH VCK Bài Thơ Bài Thơ 02 3898 2005 3.54 v
3 Cty TNHH VCK Bài Thơ Bài Thơ 04 3998 2005 3.54 v
4 Cty TNHH VCK Bài Thơ Bài Thơ 38 3239 2004 2.2 v
5 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sails 5536 2007 3.64 v
6 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 6258 2008 4.24 v
7 Cty TNHH Du thuyền Bhaya BHAYA 4555 2005 2.58 v
8 CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC Biển Ngọc 18 4528 2007 2.63 v
9 CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC Biển Ngọc 20 6758 2009 2.75 v
10 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Blue Paradise Cruises 4328 2005 2.58 v
11 Cty TNHH Hải Phong Calypso Cruiser 3015 2002/2007 2.58 v
12 CTY TNHH CÁNH BUỒM HL Cánh Buồm 09 3727 2005 2.58 v
13 Cty CP Du thuyền Đông Dương Công chúa 04 5563 2008 3.3 v
14 CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA Công Nghĩa 09 4337 2006 2.84 v
15 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long DOLPHIN 4992 2007 2.01 v
16 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Dragon Pearl Cruises 2918 2003/2009 2.94 v
17 CTY TNHH DL MINH QUANG ECLIPSE 01 6767 2010 2.19 v
18 Cty TNHH Phát triển DL Hạ Long Elizabeth Junk 3629 2004/2010 2.18 v
19 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Hạ Long - Green 4556 2006 2.58 v
20 Cty TNHH TM DL Du thuyền Hạ Long Hạ Long GINGER 0358 2006 5.3 v
21 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sail 5288 2007 6.08 v
22 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sail 6269 2008 2.01 v
23 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sails 3686 2005 3.14 v
24 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sails 18 6618 2010 3.14 v
25 Cty CP ĐT TM&DVDL Bài Thơ Hạ Long Sails 99 5538 2007 3.5 v
26 CTY TNHH HẢI ÂU Hải Âu 29 3458 2004/2010 2.86 v
27 CTY TNHH HẢI ÂU Hải Âu 36 4158 2006 2.84 v
28 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Hải Long Dream 19 2071 2003/2007 2.12 v
29 Cty TNHH Phát triển DL Hải Long Hải Long Green 3825 2004 4.34 v
30 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 6259 2008 2.75 v
31 Cty TNHH Hải Phong Hải Phong 20 5789 2006 3.54 v
32 Cty TNHH 1TV TM&DL Thăng Long HL Dragon Cruise 3788 2006 2.63 v
33 Cty CP Du thuyền Đông Dương Hoàng Tử 5562 2008 2.3 v
34 Cty TNHH Hương Hải Indochina Sail 03 6398 2008 3.1 v
35 Cty TNHH Hương Hải Indochina Sails H.Hải 5239 2006 2.49 v
36 CTY TNHH TM DL KIM HẰNG Kim Hằng 3858 2005 3.48 v
37 DNTN Du lịch Vịnh Xanh Marguerite Junk 5861 2008 5.31 v
38 Chi nhánh Cty cho thuê tài chính I - QN Minh Hải 20 5769 2007 3.54 v
39 Cty CP Du thuyền Đông Dương Ngọc Rồng 01 6210 2010 2.81 v
40 Cty TNHH Hà Thắng Paloma 8388 2009 2.24 v
41 DNTN Thành Hưng Paloma 08 4869 2007 2.01 v
42 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Cruises 6999 2007 2.18 v
43 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Cruises 6888 2007 2.18 v
44 Cty CP Du thuyền Đông Dương Rồng Đỏ 5561 2007 5.06 v
45 Cty CP Du thuyền Đông Dương Rồng Đỏ 02 5564 2008 5.06 v
46 Cty TNHH ĐT PT sản xuất Hạ Long Syrena 02 5896 2007 2.18 v
47 Cty CP Hồng Phong Tùng Trang 19 5686 2007 2.88 v
48 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory 01 5888 2007 2.15 v
49 CTY TNHH HẠ LONG BIỂN NGỌC Biển Ngọc 12 3697 2005 2.12 v
50 Cty TNHH Hương Hải Indochina Sails 6685 2010 2.22 v
51 Chi nhánh công ty ECCO - Quảng Ninh Lan Phương 02 5499 2006 2.27 v
52 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory 06 6998 2008 2.01 v
53 Cty TNHH Hương Hải Valentine 02 3247 2004 2.38 v
54 Cty TNHH TM và DV Du thuyền Hạ Long Hạ Long Violet 5897 2009 2.37 v
55 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Cruises 6688 2008 2.18 v
56 Cty TNHH Hương Hải Hương Hải 25 3366 2005 2.15 v
57 Cty TNHH Hương Hải Hương Hải 34 3259 2003/2007 2.15 v
58 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory 02 5999 2007 2.01 v
59 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory 04 5988 2007 2.01 v
60 Chi nhánh công ty TNHH Đường Xanh Hạ Long Travel 3838 2005 3.42 v
61 Cty Du thuyền Bảo Ngọc Emeraude 1266 2003 3.77 v
62 Cty TNHH TM và DV Du thuyền Hạ Long Hạ Long Jasmine 5228 2008 2.3 v
63 CTY TNHH HẢI ÂU Hải Âu 34 4005 2005/2011 2.75 v
64 CTY TNHH HẢI ÂU Hải Âu 30 3418 2003/2010 2.75 v
65 Cty CP Hồng Phong Tùng Trang 16 3266 2003/2010 2.88 v
66 CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA Công Nghĩa 04 2040 2003/2010 2.56 v
67 CTY TNHH HẢI ÂU Elegance Cruise 2395 2003/2009 2.34 v
68 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 6318 2008 3.07 v
69 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Yachts 6668 2009 2.64 v
70 Cty CP Du thuyền 5 sao tuần châu Paradise Yachts 6789 2009 2.54 v
71 Cty TNHH PT DL Hoà Bình Hòa Bình 38 5208 2009 2.01 v
72 Cty TNHH DL cảm xúc Hạ Long Emotion 4885 2008 2.29 v
73 Cty CP Dich vụ vịnh Hạ Long Nam An London 3989 2004 2.34 v
74 DNTN Thành Hưng Thành Hưng 09 3736 2005/2011 2.21 v
75 Cty TNHH Hương Hải Indochina Sails 02 5236 2007 2.34 v
76 DNTN Cường Thịnh Cường Thịnh 12 6309 2008/2011 2.65 v
77 DNTN Cường Thịnh Cường Thịnh 10 6308 2008/2011 2.65 v
78 Cty TNHH DL TM Bình Minh Sunrise 2287 2003/2009 2.53 v
79 Cty TNHH PT DL Hạ Long Phương Tín 10 3619 2004/2011 2.88 v
80 Cty TNHH Bái Tử Long - Hưng Nguyên Bái Tử Long 04 0389 2006 3.1 v
81 Cty TNHH Bái Tử Long - Hưng Nguyên White Dolphin 4896 2008 2.48 v
82 Cty CP Du thuyền Đông Dương Công chúa 01 5616 2007 3.3 v
83 Cty CP Du thuyền Đông Dương Công chúa 02 5626 2007 3.3 v
84 Cty CP Du thuyền Đông Dương Công chúa 03 5569 2007 3.3 v
85 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 5809 2008 2.36 v
86 Cty TNHH Du thuyền Bhaya Bhaya 4558 2006 2.07 v
87 Cty CP Hồng Phong Tùng Trang 15 8588 2009/2011 4.58 v
88 Cty TNHH DL&TM Ánh Dương I Ánh Dương 18 4589 2006 3.19 v
89 DNTN Thành Hưng Thành Hưng 18 4537 2007/2011 4.48 v
90 DNTN Thành Hưng HL Phoenix Cruiser 5825 2008 3.74 v
91 Cty TNHH VCK Bài Thơ Victory Star 8888 2008 2.5 v
92 CTY TNHH DL CÔNG NGHĨA Phương Đông Hồng 8688 2010 2.36 v
93 Cty TNHH Hoa Phượng Đỏ Hoa Phượng 02 4239 2007/2011 2.31 v
94 Cty CP Du thuyền Đông Dương Hoàng Tử 02 6208 2008/2011 5.74 v
95 DNTN DL Thái Bình Dương II Classic Sail 3339 2004/2011 2.91 v
96 Cty TNHH DL&TM Ánh Dương I Ánh Dương 19 4689 2007/2011 2.07 v
97 Cty CP Du thuyền Đông Dương Hoàng Tử 03 6209 2008/2011 5.74 v
98 Cty TNHH Hải Phong Hải Phong 08 3006 2003/2011 2 v
99 CTY TNHH CÁNH BUỒM HL Cánh Buồm 08 2486 2007/2011 2.31 v
100 Cty TNHH Hương Hải Valentine 5958 2007/2011 2.21 v
101 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-03 6022 2010 5.24 v
102 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-13 6024 2010 5.24 v
103 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-12 6023 2010 5.24 v
104 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-21 6025 2010 5.24 v
105 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-02 6021 2010 5.24 v
106 Cty TNHH Khu nghỉ dưỡng Thuyền nổi Vịnh Hạ Long HLB-01 6020 2010 5.24 v
 
                                                                                                                                                         Nguồn: halongtourism.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây